Autorica sadržaja: Dr. sc. Iva Bilić Čače dr. med.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: primaljsko predavanje

Opis tečaja: Cilj je ovog tečaja upoznati primalje sa reanimacijom novorođenčeta i smjernicama kod provođenja iste.