Autorica sadržaja: Željka Skukan Šoštarić bacc.med.techn.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: primaljsko predavanje

Opis tečaja: U ovom predavanju će primalje biti upoznate sa sadržajem i opsegom Međunarodnog pravilnika o načinu marketinga i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko i zašto je važno da ga se pridržavaju. Također će kroz radionicu biti upoznate sa praktičnim primjerima kršenja Pravilnika i kako ta kršenja izbjeći u svakodnevnom patronažnom radu, a posebno u radu u Grupi za potporu dojenja.

.