Autorica sadržaja: Neda Davidović, primalja

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: primaljsko predavanje

Cijena tečaja: BESPLATNO

Opis tečaja: U ovom predavanju  primalje će biti upoznate sa dobrobitima nošenja djece. Nošenje djece proizašlo je iz potrebe da se majkama olakša svakodnevni život. Primalje će se upoznat s pojmom „babywearinga“, koje su dobrobiti nošenja za bebu, roditelje te za dojenje.