Autorica sadržaja: Barbara Finderle, bacc.obs., IBCLC

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje

Cijena tečaja: BESPLATNO

Opis tečaja: u ovom predavanju primalje će biti upoznate sa koronavirusom, njegovim simptomima, zaštitnim mjerama  i informacijama vezanim za trudnoću i koronavirus.