Autorice sadržaja: Erika Spirić, bacc.obs.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje

Cijena tečaja: BESPLATNO

Opis tečaja: U ovom predavanju primalji će biti prezentirano rano klemanje pupkovine, je li to potreba ili navika, koje su preporuke i treba li odgoditi rezanje pupkovine i zašto.