Autorica sadržaja: Biserka Matok-Glavaš bacc. obs., mag. med. techn.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje

Cijena tečaja: BESPLATNO

Opis tečaja: U ovom predavanju  primalje će biti upoznate sa dobrobitima "Zlatnog sata" te zašto je važan.