Autorica sadržaja: Barbara Finderle, bacc.obs., IBCLC

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Psihologija 

Cijena tečaja: BESPLATNO

Opis tečaja: U ovom predavanju  primalje će biti upoznate na koji način se suočiti sa stresom te koji su zdravstveni rizici povezani sa stresom i kontrolabilnost.