Autorica sadržaja: Suzana Haramina, bacc.obs.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Ostalo (Psihologija u primaljstvu)

Cijena tečaja: BESPLATNO

Opis tečaja: 
Cilj je ovog e-tečaja osposobiti primalje za komunikaciju s pacijenticom oboljelom od neizlječive bolesti. Osim za konkretnu fizičku pomoć u skrbi za pacijenticu, primalje trebaju biti educirane i za pružanje psihološke potpore, kako pacijentici u razdoblju umiranja, tako i njenoj obitelji u tim trenucima i nakon smrti.