Autorica sadržaja: Kristina Mikuličić, mag. iur.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Ostalo (Zakonodavstvo u primaljstvu)

Cijena tečaja: BESPLATNO

Opis tečaja: 
Cilj je ovog e-tečaja upoznati primalje detaljnije sa zakonskim i podzakonskim aktima, te njihovim odredbama koje su važne za svakodnevni rad i funkcioniranje primalja u Republici Hrvatskoj.