Preskoči na sadržaj

25 e-tečajeva

Žuljevi i mjehuri
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Žuljevi i mjehuri

Autorica sadržaja: Nathalie Baeyens, Midwife RM, Lactation Consultant PG & IBCLC

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljska predavanja


Hipnoza u porodu
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Hipnoza u porodu

Autorica sadržaja: Mirjana Mate Ellö, bacc. obs.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljska predavanja


Osnove kardiotokografije CTG
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Osnove kardiotokografije CTG

Autor sadržaja: doc.dr.sc. Danijel Bursać, dr.med.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljska predavanja


Perioperativna zdravstvena skrb pacijentice s malignom bolešću prema Enhanced Recovery after Surgery (ERAS) smjernicama
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Perioperativna zdravstvena skrb pacijentice s malignom bolešću prema Enhanced Recovery after Surgery (ERAS) smjernicama

Autorica sadržaja: Suzana Haramina, mag. obs.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljska predavanja


Najčešća maligna oboljenja u trudnoći: epidemiologija, specifičnosti dijagnostike i liječenja
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Najčešća maligna oboljenja u trudnoći: epidemiologija, specifičnosti dijagnostike i liječenja

Autorica sadržaja: Suzana Haramina, mag. obs.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljska predavanja


Iskustvo poroda iz perspektive očeva
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Iskustvo poroda iz perspektive očeva

Autorica sadržaja: Željka Živković, mag. obs

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljska predavanja


Fiziologija porođaja
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Fiziologija porođaja

Autorica sadržaja: Erika Spirić, bacc. obs.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljska predavanja


Zadaća primalje u edukaciji trudnice s gestacijskim dijabetesom
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Zadaća primalje u edukaciji trudnice s gestacijskim dijabetesom

Autorica sadržaja: Marijana Ivančić, mag. obs.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Korištenje alternativnih tehnika u hranjenju
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Korištenje alternativnih tehnika u hranjenju

Autorica sadržaja: Dinka Barić, mag. med. techn., IBCLC

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Antenatalno izdajanje i prikupljanje kolostruma
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Antenatalno izdajanje i prikupljanje kolostruma

Autorica sadržaja: Magdalena Kurbanović, univ. bacc. obs., mag. techn., IBCLC

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Perinealna protekcija
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Perinealna protekcija

Autorica sadržaja: Martina Šebalj, mag. obs.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Uloga primalje u prevenciji razdora međice tijekom porođaja
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Uloga primalje u prevenciji razdora međice tijekom porođaja

Autorica sadržaja: Sonja Kočiš Čovran, bacc. obs., mag. med. techn.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Informiranost i stručna potpora dojenju žena koje su rodile
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Informiranost i stručna potpora dojenju žena koje su rodile

Autorica sadržaja: Barbara Finderle, bacc.obs., IBCLC

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Perinatalne infekcije
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Perinatalne infekcije

Autorica sadržaja: Barbara Finderle, bacc.obs., IBCLC

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


KARDIOTOKOGRAFIJA - povijesni pregled
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

KARDIOTOKOGRAFIJA - povijesni pregled

Autorica sadržaja: Barbara Finderle, bacc.obs., IBCLC

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

"Zlatni sat" - zašto je važan?

Autorica sadržaja: Biserka Matok-Glavaš bacc. obs., mag. med. techn.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Rano klemanje pupkovine
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Rano klemanje pupkovine

Autorice sadržaja: Erika Spirić, bacc.obs.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Fiziologija prvog i drugog porođajnog doba
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Fiziologija prvog i drugog porođajnog doba

Autorica sadržaja: Erika Spirić, bacc.obs.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Trudnoća i koronavirus
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Trudnoća i koronavirus

Autorica sadržaja: Barbara Finderle, bacc.obs., IBCLC

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Dojenje i koronavirus
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Dojenje i koronavirus

Autorice sadržaja: Nika Tolić, struč. spec. admin. publ., Barbara Finderle, bacc.obs., IBCLC

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje