Preskoči na sadržaj

20 e-tečajeva

Fiziologija porođaja
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Fiziologija porođaja

Autorica sadržaja: Erika Spirić, bacc. obs.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljska predavanja


Korištenje alternativnih tehnika u hranjenju
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Korištenje alternativnih tehnika u hranjenju

Autorica sadržaja: Dinka Barić, mag. med. techn., IBCLC

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Asepsa i antisepsa
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Asepsa i antisepsa

Autorica sadržaja: Iva Podhorsky Podhorsky Štorek, bacc. obs., IBCLC

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Antenatalno izdajanje i prikupljanje kolostruma
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Antenatalno izdajanje i prikupljanje kolostruma

Autorica sadržaja: Magdalena Kurbanović, univ. bacc. obs., mag. techn., IBCLC

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Perinealna protekcija
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Perinealna protekcija

Autorica sadržaja: Martina Šebalj, mag. obs.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Uloga primalje u prevenciji razdora međice tijekom porođaja
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Uloga primalje u prevenciji razdora međice tijekom porođaja

Autorica sadržaja: Sonja Kočiš Čovran, bacc. obs., mag. med. techn.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Zadaća primalje u edukaciji trudnice s gestacijskim dijabetesom, komunikacijske vještine u rješavanju sukoba i self koncept
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Zadaća primalje u edukaciji trudnice s gestacijskim dijabetesom, komunikacijske vještine u rješavanju sukoba i self koncept

Autorica sadržaja: Marijana Ivančić, mag. obs.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Informiranost i stručna potpora dojenju žena koje su rodile
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Informiranost i stručna potpora dojenju žena koje su rodile

Autorica sadržaja: Barbara Finderle, bacc.obs., IBCLC

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Perinatalne infekcije
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Perinatalne infekcije

Autorica sadržaja: Barbara Finderle, bacc.obs., IBCLC

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


KARDIOTOKOGRAFIJA - povijesni pregled
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

KARDIOTOKOGRAFIJA - povijesni pregled

Autorica sadržaja: Barbara Finderle, bacc.obs., IBCLC

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

"Zlatni sat" - zašto je važan?

Autorica sadržaja: Biserka Matok-Glavaš bacc. obs., mag. med. techn.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Rano klemanje pupkovine
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Rano klemanje pupkovine

Autorice sadržaja: Erika Spirić, bacc.obs.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Fiziologija prvog i drugog porođajnog doba
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Fiziologija prvog i drugog porođajnog doba

Autorica sadržaja: Erika Spirić, bacc.obs.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Trudnoća i koronavirus
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Trudnoća i koronavirus

Autorica sadržaja: Barbara Finderle, bacc.obs., IBCLC

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Dojenje i koronavirus
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Dojenje i koronavirus

Autorice sadržaja: Nika Tolić, struč. spec. admin. publ., Barbara Finderle, bacc.obs., IBCLC

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Zašto žene prestaju dojiti?
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Zašto žene prestaju dojiti?

Autorica sadržaja: Barbara Finderle, bacc.obs., IBCLC

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Uloga primalje u prvih 14 dana dojenja
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Uloga primalje u prvih 14 dana dojenja

Autorica sadržaja: Barbara Finderle, bacc.obs., IBCLC

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Dobrobiti nošenja djece
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Dobrobiti nošenja djece

Autorica sadržaja: Neda Davidović, primalja

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Pravilnik o načinu marketinga i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Pravilnik o načinu marketinga i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko

Autorica sadržaja: Željka Skukan Šoštarić bacc.med.techn.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje


Kristellerov manevar
Primaljska predavanja
Pregled tečaja

Primaljska predavanja

Kristellerov manevar

Autorica sadržaja: Erika Spirić, bacc.obs.

Broj bodova pri HKP za polaznike: 6

Kategorija: Primaljsko predavanje