Preskoči na sadržaj

Privola za obradu osobnih podataka


Opća uredba o zaštiti osobnih podataka 


I/ 

Unosom svojih osobnih podataka u registracijski obrazac i odabirom/klikom na „PRIHVAĆAM“ potvrđujem da sam kao Ispitanik /Ispitanica potpuno razumio/razumjela sve ovdje navedene činjenice i istovremeno dajem svoju suglasnost za obradu svih dostavljenih / unesenih osobnih podataka Voditelju obrade društvu AGENTIUS d.o.o., sa sjedištem na adresi Podbrežje XIII. 22, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 67839334058, čiji je Službenik za zaštitu podataka dostupan na e-mail adresi: gdpr@agentius.hr 

II/ 

Suglasan/Suglasna sam da se svi dostavljeni osobni podaci mogu obrađivati u sljedeću svrhu („Svrha obrade“): 

- Organiziranje digitalnih radionica, tečajeva i edukacija zdravstvenih radnika od strane regulacijskih tijela (tijela javne vlasti) koja vode registre zdravstvenih djelatnika i zadužena su za provođenje i vrednovanje trajne edukacije te izdavanje Odobrenja za samostalan rad.

- Dostavljanje osobnih podataka regulacijskim tijelima (tijelima s javnim ovlastima) u svrhu dokaza o uspješno završenoj edukaciji radi evidentiranja u odgovarajućim registrima

III/ 

U cijelosti sam upoznat/upoznata sa svim svojim pravima koja imam temeljem primjenjivih propisa u vezi sa zaštitom osobnih podataka, a posebno sa sljedećim pravima; da od Voditelja obrade zatražim u svakom trenutku; pristup svojim osobnim podacima, ispravak svojih osobnih podataka, brisanje svojih osobnih podataka, ograničenje obrade u odnosu na svoje osobne podatke, iskorištavanje prava na prenosivost svojih osobnih podataka ili ulaganje prigovora na obradu svojih osobnih podataka. Ostvarivanje bilo kojeg od navedenih prava mogu zatražiti direktno od Službenika za zaštitu osobnih podataka Voditelja obrade.

IV/ 

U cijelosti sam upoznat/upoznata s pravom da u bilo kojem trenutku povučem ovu Privolu, kao i da u bilo kojem trenutku podnesem prigovor nadzornom regulatornom tijelu. 

V/ 

Izričito pristajem da obrada mojih osobnih podataka može uključivati i obradu u svrhu profiliranja i/ili automatiziranog donošenja odluka koje su zasnovane na takvoj obradi. 

VI/ 

Izričito pristajem na mogućnost da se moji osobni podaci tijekom obrade mogu prenositi u treće zemlje izvan EU za koje u trenutku prijenosa ne postoji odluka o primjerenosti i/ili odgovarajuće zaštitne mjere za zaštitu osobnih podataka. 


Zadnji puta izmijenjeno: ponedjeljak, 23. siječnja 2023., 12:01